444 7 393

Atık ısını değerlendir enerjini geri kazan

Atık ısı geri kazanımı verimli sistem çözümleri ile hizmetinizdeyiz.

 

Atık ısı geri kazanım sistem çözümleri

Enerji verimliğini arttırmaya yönelik çalışmalarda göz önünde bulunduruması gereken en önemli unsurlardan biri prosesler sonucunda ortaya çıkan atık ısıyı geri kazanmaktır.

Enervis branşlarında uzmanlaşmış teknik kadrso ile atık ısı geri kazanımı sağlayan verimli sistemleri alternatif finansman çözümleri ile sunmaktadır.

Endüstriyel tesislerde;

  • Kazan
  • Fırın
  • Kompresör
  • Kojenerasyon tesisleri vb.

 

makinalarda atmosfere atılan bacadaki artık ısı enerjisi bir ekonomizer veya reküperatör sistemiyle geri kazanılarak sıcak su veya sıcak hava elde etmede kullanılarak enerji tasarrufu elde edebilir.

 

Atık ısı nerelerde kullanılabilir?

Farklı kaynaklardan elde edilecek atık ısı enerji aşağıdaki örnek sistemlerde olduğu gibi tekrar kullanılabilir.

  • İdari bina ve kullanma suyu ısıtması(hava veya su eşanjörleri ile)
  • Tekstil boya makinaları için ön ısıtma
  • Karaforez banyı suyu ısıtması
  • Buhar kazanı besi suyu ısıtması
  • Fabrika holü aparey ve klima santrali ile ısıtma desteği
  • Kurutma fırınları ön kurutma sistemleri

 

Isı geri kazanım çözümleri