444 7 393

Enervis soğutma maliyetlerinizi donduruyor

EWECOOL, Nemlendirme Esaslı (Adyabatik - Evaporatif) Soğutma Sistemi

 

EWECOOL nedir ?

EWECOOL, enerji verimliliği sağlayarak maksimum enerji üretimi için tasarlanmış, ekonomik ve ekolojik bir nemlendirme esaslı(Aydabatik -Evoporatif) soğutma sistemidir.

 

Kullanım alanları

Elektrik üretimi yapan;

 • Gaz & buhar türbin santralleri
 • Jeotermal santralleri
 • Kojenerasyon - trijenerasyon sistemleri

 

Sanayide;

 • Hava soğutmalı , su soğutma cihazlar(chiller)
 • Kuru tip soğutucular
 • Büyük roof-top klima sistemleri

 

*EWECOOL , Enervis ve Smart Otomasyon işbirliği ile üretilmekte ve performans garantili olarak uygulanmaktadır.

 

Soğutma maliyetlerinizi donduruyoruz!

 • EWECOOL'un uygulanacağı sistemlerde üretim duruşu istenmez, uygulamanın yapılmasında üretim azalışı, verim düşüşü gibi kayıplar oluşmaz.
 • EWECOOL, su enerji ve bakım giderleri sağladığı kazancın %10'unu geçmemektedir.
 • EWECOOL, kurulacak sistemler için özel tasarlanan karkasıi difüzör ve filtre görevli az yapısı ile hafif ve esnek bir yapıya sahiptir.
 • EWECOOL, konfor ya da proses soğutma sistemlerinde , hava kaynaklı verimlilikten , toprak kaynaklı verimliliğe eş değer bir kapasite artışı ve enerji tasarrufu sağlayan bir enerji verimlilik sistemidir.
 • EWECOOL, hafif konstrüksiyonlu platformu ve yürüyüş yollaro ile uygulama , servis ve bakım aşamalarında mevcut sisteme zarar vermeyen , sistemin orjinal yapısına ve kontrol sistemine müdahale edilmeden uzaktan izlenebilen ve müdahale edilebilen bir sistemdir.
 • EWECOOL,ile emiş havasında basın. kayıpları yaşanmaz, su pulvarize olarak püskürtüldüğü için yüksek miktarda su tüketilemez, atık su olmadığı için arıtma tesisine gerek duyulmaz.
 • EWECOOL,toz sebepli kirliliği azaltarak enerji santrallerinde türbin filtre ömrünü, soğutma sistemlerinde bakım ömrünü uzatır.
 • EWECOOL psikometrik diyagrama göre özgün bir algoritma ile hesaplamaya dayalı yazılımı ile giriş havasını kuru termometre sıcaklığından yaş termometre sıcaklığına getirmek için gereken suyu kullanır.
 • EWECOOL, Enerji Santrallerinde mevcut coğrafi konumu ve iklim şartlarında emiş havasını psikometrik diyagrama ve hesaplamaya dayalı olarak tasarım şartlarına getirerek maksimum enerjinin üretilmesini sağlar.
 • EWECOOL, TPE'den incelemeli Patentin yanında OECD'nin ülkelerin inovasyon göstergesi olarak kabul ettiği dünyanın en büyül 3 patent ofisi Avrupa, Amerika ve Japonya'dan alınmış belgeler ile TRIADIC PATENT'li Nemlendirme Esaslı (Adyabatik - Evaporatif) Soğutma Sistemidir.

 

Güvenilir çözüm ortağınız

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketi olarak yetkilendirilen Enervis, bugüne kadar birçok sektörde etütleri gerçekleştirmiş ve ortaya çıkan enerji verimliliği projelerini başarı ile uygulamıştır.

Dünyada ve ülkemizde giderek önemi ve ihtiyacı artan enerji verimliliği çalışmaları ile ilgili etkin çözümler sunan Enervis, nemlendirme esaslı(Adyabatik-Evaporatif) soğutma sistemi uyguladığı projelerde enerji verimliliğin yanında kapasite artışı da sağlamaktadır.

 

Uygulama alanları 

Hava soğutmalı kondenserlerin bulunduğu jeotermal enerji santrallerinde, dış hava sıcaklığı santral performansını doğrudan etkiler.Enerki santrallerinin kurulacağı yerin ortalama sıcaklığına tasarım şartlarına getirerek enerji üreminde %30'a varan artış sağlar.

Hava soğutmalı chiller gruplarında kondenser vasıtasıyla emilen hava ile soğutucu gazın sıvı faza geçmesini sağlar.Emilen dış hava sıcaklığı ne kadar düşükse, soğutma performansı da o kadar iyi olur.42°C'deki dış ortam sıcaklığında, 500kW soğutma yapan chaz, 200kW enerji tüketiyor ise;  30°C'deki dış ortam sıcaklığında, cihaz soğutma kapasitesi 575 kW'a çıkar iken, tükettiği enerji 185 kW iner.

 

Ülkemizde olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerde elektrik enerjisi ihtiyacı giderek artmaktadır.Artan enerji talebi yeni enerji santrali yapımı ihtiyacını gündeme getirirken, mevcut santrallerin performansını iyileştirme ve kapasitesini arttırma ihtiyacını hissettirmektedir.Unutulmamalıdır ki, mevcut santrallerin performansını arttırmak hem daha az maliyetli hem de daha çevreci bir çözümdür.EWECOOL ile mevcut santrallerin performansını kapasitesini artırarak santral işletim maliyetlerini düşürerek verimi artırmaktadır.

 

Mevcut santrallerin performansına etki eden en önemli faktörler çevre havasının sıcaklığı ve nemidir.Çevre şartları gaz türbin performansı için kritik öneme sahiptir.Yüksek dış sıcaklık gaz türbininde  dolaşan hava debisini azaltmakta ayrıca kompresör işini arttırmaktadır.Bu nedenle verim düşerken güç üretimi azalmaktadır.Özellikle sıcak iklime sahip bölgelerde, gaz türbinlerinin performansında önemli bir düşüş görülmektedir.Ancak gaz türbinine giren hava EWECOOL ile soğutulduğunda, kayıp enerjide önemli bir azalma sağlanır ve üretim maliyeti düşürülür.

EWECOOL havaya doyması için gerekli ve yeterli miktardaki suyu, termodinamik kontrol ve psikometrik analiz sonrasında , özgün bir algoritma ile hassas bir denge içinde verip, tam olarak buharlaştırarak maksimum soğutma sağlar.

 

Sistem nasıl çalışır?

EWECOOL kurulacağı sistemin iklimsel şartlarına göre çalışarak anlık hava şartlarına göre havaya doyması gerektiği kadar su sağlayarak, kuru termometre sıcaklığını yaş termometre sıcaklığına düşürür.Böylelikle enerji kayıplarını azaltarak verim artışı sağlar.

 

 

Enerji tasarrufa dönüştüren iş modeli Enervay

EWECOOL, Enervis performans garantliği iş modeli Enervay ile hayata geçerken,siz sadece kazancınız kadar ödersiniz.Yatırımın kendisini ödemesi ile birlikte tüm kazançlar size kalır.

 

İklimlendirme çözümleri